Team Traing Team onrwikkeling

X·plore Development Teamontwikkeling

Een effectief en succesvol team is voor zowel de deelnemers aan dat team, als voor de organisatie een zegen. Niet alle teams; managementteam, projectteam of afdelingen zijn echter even effectief en succesvol.

X-plore Development heeft ruime ervaring in teamontwikkeling. Wat ons opvalt is dat veel teams onvoldoende rendement hebben. Open communiceren en echt samenwerken is vaak minder ontwikkeld. Als mensen zich afsluiten van elkaar, eilandjes vormen en niet meer zichzelf kunnen zijn, staat rendement onder druk.
Wij helpen teams naar openheid, evenwichtigheid en oorspronkelijkheid. Belangrijk is acceptatie van elkaars verschillen, elkaar weer open kunnen aanspreken en kunnen samenwerken waarin iedereen zijn kwaliteiten kan inzetten. Behoud van eigenheid van iedereen in een team is voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van dat team.

Visie van X·plore Development op teams:

Mensen worden succesvoller en effectiever vanuit eenheidsbewustzijn: denken, voelen en handelen in evenwicht en dat doen vanuit een meer evenwichtige, open en oorspronkelijke staat van zijn. Lees meer

Onze werkwijze:

We beginnen met ons te oriënteren op de vraagstelling door ieder teamlid persoonlijk te spreken. Wij krijgen zo niet alleen zicht op de individuele ervaring,
maar ook op de persoonlijkheid van de deelnemers. Vanuit dit vertrekpunt maken wij een programma dat aansluit bij de vraag van het team. Geen programma is bij ons gelijk.

De onderstaande vijf stappen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het effectiever en succesvoller worden van een team.

Stap 1: Inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten van de teamleden en van het team. Lees meer
Stap 2: Leren accepteren van elkaar en de huidige situatie. Lees meer
Stap 3: Als het team goed functioneert, hoe ziet dat er dan uit? Lees meer
Stap 4: Wat is er nodig om het doel te bereiken? Lees meer
Stap 5: Op weg naar resultaat; concrete afspraken maken. Lees meer

Klanten waarvoor X·plore Development teamontwikkeling heeft gedaan: 
• Westland Kaas
• Nederlandse Spoorwegen
• Nationale Politie
• Nederlandse Hartstichting
• Saxion Hogescholen
• Zonnehuizen Kind en Jeugd
• Waterschap Vallei en Veluwe en Groot Salland

Contact
Heb je belangstelling voor teamontwikkeling neem dan contact op met Jeroen van Ewijk, seniortrainer en -coach van X-plore Development (06 53992182) of stuur hem een e-mail: j.vanewijk@X-plore.nl.
Onze website: www.x-plore.nl.