X-ploration
No. 71 JANUARI 2012

Gratis maandelijks bulletin gericht op persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn.

Thema: competenties en essentiële kwaliteit.

Binnen organisaties is competentiemanagement al lang in zwang. Voor functies worden gewenste gedragskenmerken benoemd waaraan medewerkers moeten voldoen. Dit, voor de functie gewenst gedrag, wordt ingezet om mensen te selecteren, te beoordelen en bij het maken van persoonlijk ontwikkelingsplannen (POP). De basisgedachte hierbij is dat wanneer medewerkers het gewenste gedrag laten zien, de organisatie succesvol zal zijn. Mensen zijn echter erg verschillend en vertonen vele soorten van gedrag, dat lastig te sturen is.

In de praktijk komt het erop neer, dat medewerkers, veelal gewezen worden op minder ontwikkelde gedragseigenschappen en daaraan moeten/willen gaan werken. Meestal gaat het niet om het versterken van sterke punten, maar om het aanpakken van minder sterke kanten. Welke boodschap wil je als organisatie geven?

Competenties zijn beschrijvingen van gedrag. Het gaat om wat je uiterlijk kan waarnemen aan iemand: dat wat iemand doet en zegt. Het basisprincipe is: als je dit doet en dat zegt, je de juiste competentie laat zien. Het niveau is gedrag en vaardigheden en laat de beweegredenen voor gedrag (denken, voelen en intuïtie) liggen. Ontwikkelen via competenties kent een zekere mate van oppervlakkigheid.

Het kan natuurlijk ook anders en daar droom ik van. Organisaties kunnen mensen helpen om hun essentiële kwaliteit te ontdekken en in te zetten. De essentiële kwaliteit van mensen manifesteert zich, in eerste instantie, niet op gedragsniveau (doen), maar op identiteitsniveau (zijn). Ofwel: “zijn” als basis van effectief gedrag. Deze kwaliteit is verbonden met wie mensen werkelijk zijn en met wat hun persoonlijke missie is. Het veronderstelt dat mensen iets bij te dragen hebben aan deze wereld en dat ze daarvoor uitgerust zijn met een uniek talent of een combinatie van enkele talenten.

En….wat is er mooier om met mensen te werken, die een missie hebben en hun werkelijke kwaliteit laten zien. De essentiële kwaliteit stroomt namelijk vanzelf, het gaat moeiteloos (flow) en heeft een groot effect op mensen en organisatie. Doe meer met minder.

Voor het ontdekken van de essentiële kwaliteit is ook een ontwikkelprogramma (POP) nodig. Veel mensen kunnen hun eigen essentiële kwaliteit moeilijk benoemen. Dat werd ze ook niet geleerd op school waar de focus vooral op kennis lag. Mensen vinden het vaak moeilijk om weten wie ze werkelijk zijn en hoe ze zichzelf kunnen versterken. Het ontdekken van de essentiële kwaliteit is de eerste stap. Wat tegenhoudt om deze voluit in te zetten is de tweede. Er zijn namelijk innerlijke hindernissen om te overwinnen.

There is more to X-plore.

Mijn tweets volgen?          twitter

Veel succes en een fijne tijd.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57

Je essentiële kwaliteit