X-ploration
No. 61 FEBRUARI 2011

Gratis maandelijks bulletin gericht op persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn.

Thema: basishouding communicatie

Tijdens trainingen help ik mensen om effectiever te communiceren. Vroeger ging het over een actieve luisterhouding met oogcontact en hummen (koetsiershouding!), ook was LSD belangrijk (de drug voor succesvol communiceren): Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Veel mensen nemen zichzelf, hun doelen, hun oplossingen en hun denken als vertrekpunt van een gesprek. De ander voelt zich dan vaak niet echt gezien of begrepen. Een ander mens werkelijk zien en kunnen volgen blijkt een vaardigheid te zijn, die de meeste mensen erg moeilijk vinden.De basis is jezelf leeg kunnen maken en je open stellen voor de ander. Het is eerder een keuze voor “zijn”, dan voor doen:

Stap 1: Verbonden zijn met jezelf: Dit is de vaardigheid om je te ontspannen, je hoofd leeg te maken en waarnemer te worden van wat je denkt en wat je voelt. Hierdoor kan je kiezen welke gedachte en welk gevoelje wilt volgen. Je wordt master over je eigen denken, voelen en handelen. De sleutel is aandachtig je ademhaling volgen en bewust zijn van je lichaam. Je komt van denken en moeten in “zijn”.

Stap 2: verbonden zijn met de ander: Vanuit het contact met je zelf, maak je contact met de ander. Vanuit verbondenheid met binnen naar verbondenheid met buiten. Je bent alert en aandachtig aanwezig. Je merkt de ander op vanuit een stilte in je zelf. Je ervaart de ander: je ziet, je hoort en je voelt. Door leeg te zijn ben je ontvankelijk voor wat er werkelijk nodig is in het gesprek. Je bent je bewust van je impulsen en je brengt in wat je te doen hebt. Om dit contact te versterken helpt het om de ander bewust te matchen op houding en gevoel.

Stap 3: luisteren naar kernwoorden en open doorvragen stellen: Iedere zin heeft een kernwoord. Dit woord geeft de essentie weer van wat de ander wil zeggen. Door naar kernwoorden te luisteren, begrijp je de ander snel. Door open doorvragen te stellen over deze kernwoorden, maak je diepgang in het gesprek; je komt snel bij de kern. Op deze wijze kan je de ander precies volgen; de ander is het vertrekpunt, niet jij en jouw denken en voelen. Je hebt het vermogen om een ander werkelijk te begrijpen, ook al is diegene zo anders dan jij.

Stap 4: samenvatten op kernwoorden en wachten op de fysiologische verklikker: Samenvatten van wat een ander heeft gezegd is hét vergeten middel om na te gaan of jij die ander ook werkelijk hebt begrepen. Ik moet denken aan een opmerking uit een show van Freek de Jonge, die uitriep “Ik begrijp uw vraag niet, maar ik wil er graag antwoord op geven”.Gebruik de kernwoorden van de ander in je samenvatting en als je dat goed doet kan de ander niets anders doen dan knikken en “ja-precies zeggen” (fysiologisch verklikker).

There is more to X-plore.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57

Je essentiële kwaliteit