X-ploration
No. 35 SEPTEMBER 2008

Gratis maandelijks bulletin gericht op de ontwikkeling van het menselijk potentieel.
Uitgegeven door X-plore Development, bureau voor integrale ontwikkeling.

Thema: talentontwikkeling

Lift yourself by yourself

In de loop van de tijd is opleiding en ontwikkeling meer en meer individueel geworden. Mensen willen maatwerk trainingsprogramma’s en hebben vaker een eigen coach. Coachend leiderschap sluit hierbij aan, evenals competentiemanagement en de invoering van gesprekscycli (planning, coaching en evaluatie). Medewerkers zijn steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en leggen dit vast in een Persoonlijk OntwikkelingsPlan: het POP.

In een POP staan meestal competenties waar mensen niet zo sterk in zijn. Waar je sterk in bent, daar hoef je niet mee bezig, zo is de gedachte. Veel mensen vinden het lastig een competentie te bedenken om aan te werken en vaak hebben ze een leidinggevende, die het niet zo makkelijk vindt persoonlijke diepgang te maken. Dus echt geholpen word je dan niet. Het resultaat is dat POP’s worden opgesteld, die onvoldoende aansluiten bij de medewerkers, niet erg concreet zijn en de motivatie om eraan te werken vaak niet zo hoog is. Jammer van deze inspanningen. Kunnen we ons niet beter richten op de ontwikkeling van talenten?

Mensen hebben een uniek talent en een unieke manier om dit te uiten. Er is iets dat iemand beter kan dan wie ook in de wereld, en aan elk uniek talent en elke unieke uiting van dat talent is behoefte. Het inzetten van dat talent brengt mensen in een gevoel van flow; een ontspannen tijdloosheid met een groot effect. Men werkt vanuit een essentiƫle kwaliteit.

Wat mij opvalt, tijdens training en coaching, is dat mensen zelden weten wat hun unieke talent is. Ze zijn er weinig mee bezig. Ze kunnen wel competenties noemen waar ze goed in zijn, maar het unieke talent gaat verder dan competenties. Wat ook opvalt is dat mensen blij worden als ze hun unieke talent ontdekken. Mensen raken de kern van zichzelf, waardoor het mogelijk wordt het eigen potentieel werkelijk te gaan benutten. De gedachte dat je kan zijn wie je bent en je werkelijk iets kan bijdragen aan anderen geeft positieve energie.

Het unieke talent kan vaak nog niet optimaal naar buiten komen. Het is net of er stof op ligt. Onhandig communiceren bijvoorbeeld of te weinig initiatief nemen, matige sensitiviteit of slecht luisteren zijn competenties, die belemmerend kunnen werken op het unieke talent. Er is dus werk aan de winkel. Persoonlijke ontwikkeling is nodig om het talent te kunnen bevrijden. En nu komen het POP en de competenties weer in beeld, maar anders. Het gaat nu om het volledig beschikbaar maken van je essentiƫle kwaliteit. Dat is andere koek.

Veel succes en een fijne tijd.

Reageren? Stuur mij een mail: j.vanewijk@x-plore.nl

Heb je een nieuw e-mailadres, meld je dan hieronder af met je oude adres en meld je aan met je nieuwe e-mailadres.

Eerdere uitgaven van X-ploration kun je nalezen in het archief. Klik op onze home page www.x-plore.nl"Bulletin X-ploration" aan.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57