X-ploration
No. 29 FEBRUARI 2008
Gratis maandelijks bulletin gericht op de ontwikkeling van het menselijk potentieel.
Uitgegeven door X-plore Development, bureau voor integrale ontwikkeling.

Thema: elk moment is de goeroe

Lift yourself by yourself

Veel mensen zijn bezig zichzelf te ontwikkelen door zich te laten coachen of training te volgen. Steeds meer worden persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) opgesteld en neemt de leidinggevende de rol van coach in. Vaak is het goed dat een extern iemand een spiegel voorhoudt en mensen helpt dingen te zien, die ze tot nu toe niet zagen. Ook komt het voor dat mensen de signalen om aan zichzelf te werken negeren. Zo kan het dat iemand, die te weinig leert van overspannen zijn, nog een keer overspannen wordt. Ook gebeurt het dat mensen in een tweede relatie op de zelfde problemen stuiten als in de eerste (bijvoorbeeld weer een slaande alcoholistische partner, weer een echte binnenvetter of weer verliefd worden op een getrouwd persoon) of dat men steeds een leidinggevende treft die wel erg weinig oog heeft voor hen.

De kunst is om de ongemakken van het leven te zien als iets, waaraan jij iets te leren hebt. Je krijgt wat je nodig hebt. En je krijgt het steeds weer, totdat je geleerd hebt wat je moet leren. Als je gewend bent anderen of omstandigheden de schuld te geven, dan leer je niet snel. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en je eigen thema’s aangaan, is de sleutel van diepgaande ontwikkeling. Het vraagt naast verantwoordelijkheid nemen voor je zelf ook moed en oplettendheid. Van elk moment is te leren. Mooi vind ik onderstaande tekst, die ik ontving via www.purpose.nl.

Het leven geeft ons altijd de leraar

die we op dat moment nodig hebben.

Dat kan elke muskiet, elke pech, elk rood licht, elke vervelende chef,

elke ziekte, elk verlies, elk moment van vreugde of droefenis,

elke verslaving, elk stuk afval, elke ademhaling zijn.

Elk moment is de goeroe.

Joan Tollifsen

Veel succes en een fijne tijd.

Reageren? Stuur mij een mail.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57