X-ploration
No. 26 NOVEMBER 2007
Gratis maandelijks bulletin gericht op de ontwikkeling van het menselijk potentieel.
Uitgegeven door X-plore Development, bureau voor integrale ontwikkeling.

Thema: betekenis geven 2

Lift yourself by yourself

Je denkt dat jij je gedachten denkt,
Maar je gedachten denken jou.
Je leeft het leven van je gedachten.

De vorige keer schreef ik dat wij betekenis geven aan ervaringen en omstandigheden.Aan iedere gebeurtenis koppelen wij een gedachte en we hebben de neiging deze gedachte als waar te zien. Vervolgens komen we op een of andere manier tot actie. Dit principe heeft voor veel mensen verstrekkende gevolgen. Ik geef enkele voorbeelden van mensen, die ik de laatste tijd ben tegengekomen tijdens training of coaching, waarin het principe van betekenis geven opvallend was.

Tijdens een teamtraining wordt met de leidinggevende van het team besproken dat hij altijd aan het werk is. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Deze man wordt daar erg moe van en loopt op zijn achterste benen. Het lukt hem niet op een andere manier te werken ook al geeft zijn vrouw aan de situatie onwenselijk te vinden. Na doorvragen wordt duidelijk dat hij sterk gericht is op mensen, die het moeilijk hebben. Daar gaat hij vervolgens iets voor doen of regelen. Echter zonder na te gaan hoe moeilijk die ander het heeft en wat voor hulp diegene zou willen hebben. Zijn interpretatie van een zucht, een gezichtsuitdrukking of een uitgesproken woord is voldoende om in actie te komen. Na verder doorvragen blijkt dat hij een belangrijke betekenis geeft aan zijn bestaan namelijk hij wil er toe doen. Sterker nog hij wil dat aan zijn graf gezegd wordt dat hij er toe gedaan heeft. En hier werkt hij op zijn manier erg hard aan. Veel betekenisgeving dus vanuit zijn gevoeligheid goed te zijn.

Een man is in een gezin opgegroeid waarin sporten en vooral winnen erg belangrijk is. Als hij of één van zijn broers en zusters thuiskwamen na een sportwedstrijd was de eerste vraag van zijn moeder altijd "En....gewonnen?" Als dat zo was werd er uitvoerig over gesproken. Bij verlies werd er geen woord aan de wedstrijd vuil gemaakt. In de betekenisgeving voor deze man is iedere situatie met iemand een mogelijkheid om te winnen geworden. Bij winst namelijk stijgt zijn eigenwaarde sterk. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het leven van de man. Hij heeft veel tijd nodig om zich goed voor te bereiden, hij wil altijd het laatste woord hebben, hij gaat competitie aan met mensen die niet met competitie bezig zijn. Hij is soms kinderachtig in kleine dingen. Deze man ziet niet hoe mensen zijn. Hij ziet mensen zoals hij zelf is.

Nu lijken bovenstaande voorbeelden erg opvallend, maar dat zijn ze niet. Ze gelden als principe voor ons allemaal. Het zijn voorbeelden van mensen, die een manier hebben gevonden om hun eigenwaarde te hervinden. Een eigenwaarde, die zij in hun jeugd zijn kwijtgeraakt toen ze tot de conclusie kwamen, dat zoals ze werkelijk zijn, blijkbaar niet goed genoeg was voor hun omgeving. Het is de ontwikkeling van het ego, dat probeert liefde te krijgen. Liefde die zich uit in aandacht en belangstelling van anderen, maar ook door schouderklopjes en waardering te krijgen. Ook de liefde die aan zichzelf gegeven wordt is een aspect van het ego. Door onderandere belangrijk te zijn (macht), door vaak te winnen of dingen heel goed af te leveren (perfectionisme).

We hebben allemaal een ego, dat op zoek is naar liefde. Een ego dat veel gedachten, gevoelens en acties (of juist niet) produceert. Het ego geeft heel veel betekenis, waardoor wij niet meer kunnen zien hoe de wereld werkelijk is. Het is de ultieme vorm van permanente mismatch met je omgeving. Veel mensen kennen hun mismatch niet of onvoldoende, waardoor ze echt geloven dat wat zij denken de werkelijkheid is.

Veel succes en een fijne tijd.

Reageren? Stuur mij een mail.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57