X-ploration
No. 23 AUGUSTUS 2007
Gratis maandelijks bulletin gericht op de ontwikkeling van het menselijk potentieel.
Uitgegeven door X-plore Development, bureau voor integrale ontwikkeling.

Thema: mag het er zijn?

Lift yourself by yourself

Het vorige bulletin van X-ploration ging over accepteren en hoe lastig dat is."Mag het er zijn?" is de titel van deze uitgave en die titel geeft de kern van het begrip accepteren aan. Duidelijk is dat het een gesloten vraag is en dus met een ja of nee beantwoord kan worden. Als het antwoord nee is, dan is acceptatie in het geding. Is het antwoord ja, dan is er acceptatie. In ieder geval is het handig om deze vraag regelmatig te stellen, omdat je dan weet of je de strijd bent aangegaan met iets in jezelf en zoals ik, de vorige keer schreef, strijden helpt je niet echt verder.

Als je strijdt met een gedachte, een gevoel of gedrag van je zelf is het effect meestal dat je niet echt contact maakt met wat er in je is, want het mag er namelijk niet zijn. Door de strijd neem je afstand van iets in jezelf. Je zegt nee. Door ja te zeggen, tegen iets wat je lastig vindt, maak je er contact mee. Je gaat echt voelen wat er is en je laat het zijn. Niet meer en niet minder. Dit is acceptatie: laten zijn wat er is en het waarnemen. Ervaren en niets veranderen. Het mag er zijn.

Als we pijn hebben willen we meestal van de pijn af. We willen die pijn niet ervaren, want we willen helemaal geen pijn. Het bijzondere is dat als je bijvoorbeeld hard op je duim slaat met een hamer en je de pijn echt voelt, "je gaat er helemaal in", dan verdwijnt de pijn vrij snel of hij wordt snel minder. Accepteer je je kloppende duim niet en "ga je er van af", het mag er niet zijn, blijft de pijn langer aanhouden. Hoe meer je ervan af gaat en de pijn niet accepteert, hoe langer de pijn duurt. Dit principe van contact maken, erin gaan en ja zeggen, geldt voor iedere gedachte, gevoel of gedrag, dat je lastig vindt. Door contact te maken, waar te nemen en werkelijk te accepteren los je het probleem grotendeels op.

Kortom: stoppen met de strijd en volledig accepteren wie jij bent, met alles erop en eraan, met al je goede en minder goede kanten, is het begin van de grootste verandering. De sleutel tot zelf inzicht en bewustzijn is de vraag te stellen "Mag het er zijn?"

Je mag er zijn!

Veel succes en een fijne tijd.

Reageren? Stuur mij een mail.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57