X-ploration
No. 14 OKTOBER 2006
Gratis maandelijks bulletin gericht op de ontwikkeling van het menselijk potentieel.
Uitgegeven door X-plore Development, bureau voor integrale ontwikkeling.

Thema: identificatie 2

Lift yourself by yourself

In het vorige nummer van X-ploration schreef ik over het onderwerp identificatie. Door onze gedachten op voorwerpen, mensen of situaties te plakken hechten wij ons. We zien dus niet wat er werkelijk is, maar we zien de informatie (de betekenis) die we zelf oproepen. Ook schreef ik "Als je bewust bent geworden van het mechanisme identificatie zal het leven makkelijker worden, omdat je dan kan kiezen om je minder te hechten aan je gedachten en aan aspecten van je persoonlijkheid". In dit bulletin ga ik op dit onderwerp dieper in.

Tijdens een communicatie training, liet ik de cursisten een foto van een jong meisje zien met de opdracht om op te schrijven wat ze zagen. De meesten schreven niet op wat ze zagen, maar zij gaven hun mening. Ze zagen angst, ontzetting, verwondering, verbazing, eenzaamheid en nog veel meer. Wat ze bijna niet zagen waren de objectieve feiten waarop zij hun mening baseerden: grote ogen, open mond, drie vingers voor de mond etc. Veel mensen weten niet welke feiten ze zien, maar schakelen meteen door naar een gedachte erover. Deze gedachte plakken ze vervolgens op de situatie en ze geloven dat wat zij denken waar is.

Een man was erg boos was op zijn leidinggevende, omdat hij vond dat hij te weinig complimenten kreeg. Hij voelde zich niet gezien en miskend terwijl hij zoveel voor de zaak overhad. Zijn leidinggevende vertelde mij welke bijzondere kwaliteiten deze man had. Deze man moest leren hoe afhankelijk hij was van goedkeuring en hoe hij door hard te werken complimenten probeerde te verkrijgen. Logisch was het vanuit deze gevoeligheid dat hij het gedrag van zijn leidinggevende, die altijd druk was en nergens tijd voor had, uitlegde als niet gezien worden en miskend zijn. De gedachten kwamen uit hem voort, hij identificeerde zich ermee en leed vervolgens onder het beeld dat hij zelf opriep.

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat als je je niet bewust bent van dit proces van feiten, meningen, identificatie, gevoel en gedrag, je wel en wee afhankelijk zijn van de buitenwereld. Je hebt de verantwoordelijkheid van hoe je je voelt uit handen gegeven. Als iemand aardig tegen je is, ben je blij. Als iemand onvriendelijk is, ben je boos of verdrietig. Je bent een speelbal van je omgeving. Het is essentieel voor je ontwikkeling om te beseffen dat iedere gedachte, ieder oordeel, ieder gevoel, ieder gedrag iets zegt over jezelf. Het zegt iets over de informatie, die je in je hebt en die jij op situaties plakt. Als je bewust bent van dit innerlijk proces, ben je weer volledig verantwoordelijk voor wat jij denkt en voelt.

De eerste stap in bewustwording is je steeds te realiseren wat jij nu denkt op basis van wat je ziet of hoort. Vraag je steeds af "Wat denk ik nu?” Onderzoek de kwaliteit van je denken. Merk welke gedachte je hebt en hoe snel je het op iets of iemand plakt. Een mooie oefening kan zijn om naast je eigen mening twee andere meningen te plaatsen. Dus als je het gedrag van je leidinggevende interpreteert als "miskenning en niet gezien worden", kan je je ook afvragen "Wat kan ik hierover nog meer denken?" Je kan ook denken dat hij erg druk is of dat hij niet goed voor zichzelf zorgt of dat je beslist met je leidinggevende moet gaan praten over jouw vragen of dat het beter is om te gaan mediteren om de gedachte los te laten .......

Ontdek de relativiteit ven de gedachte.

Veel succes.

Reageren? Stuur mij een mail.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57