X-ploration
No. 13 SEPTEMBER 2006
Gratis maandelijks bulletin gericht op de ontwikkeling van het menselijk potentieel.
Uitgegeven door X-plore Development, bureau voor integrale ontwikkeling.

Thema: identificatie

Lift yourself by yourself

In het augustus nummer van X-ploration schreef ik: "Hoe we over onszelf denken en het beeld dat we hebben van onszelf vormt onze persoonlijkheid. Wat je denkt over je zelf en het beeld dat je hebt van je zelf hebben grote invloed op alles wat je zegt en doet". In deze uitgave ga ik daar dieper op in.

Tijdens een managementtraining kwam ik een man tegen, die dacht, dat als hij voor zijn eigen mening uit wilde komen, anderen hem een doordrammer zouden vinden. Het effect van deze gedachte op de man was dat hij zich tijdens de training nauwelijks liet horen en als ik hem iets vroeg hij erg voorzichtig zijn mening gaf. Hij had zich geïdentificeerd met dit beeld van zichzelf als potentiële doordrammer. Hij was het als het ware geworden.

Identificatie is dat wij onszelf of onze gevoelens hechten aan voorwerpen, mensen of situaties die deze gevoelens oproepen. Identificatie is voor velen een onbewust en automatisch proces, die ten koste gaat van kwaliteit van leven. Als je bewust bent geworden van dit mechanisme zal het leven makkelijker worden, omdat je dan kan kiezen om je minder te hechten aan je gedachten en aan aspecten van je persoonlijkheid.

Hoe werkt het proces van identificatie? Je ziet een spin. Het beeld van de spin gaat naar je geheugen en je onderzoekt wat dat voor jou betekent. Die informatie geeft je een gevoel: verwondering, angst, nieuwsgierig etc. En dan gebeurt het: het gevoel dat jij krijgt bij het zien van de spin plak je op de spin. Als je angst voelt opkomen, besluit je: de spin is gevaarlijk. Als er verwondering in je opkomt, besluit je: de spin is een wonderbaarlijk wezen. Kortom je vereenzelvigt dat wat je binnen in je voelt, met het voorwerp of situatie buiten je. Je valt ermee samen.

Op deze wijze maken wij onze eigen wereld. We zien niet wat er werkelijk is. Wat wij zien is de informatie, die wij uit onze geheugen halen en op de situatie plakken. We zijn subjectieve en onbewuste waarnemers. Een speelbal van de informatie, die in ons leeft. Een voorwerp of situatie is objectief. De betekenis, die wij eraan geven bepaalt wat we denken, voelen en gaan doen.

Zo ook met mijn cursist. Hij is onbewust van wat er zich in hem afspeelt en is daarmee slachtoffer van zijn eigen denken. De betekenis, die hij geeft aan bepaalde situaties, is dat hij niet wil dat anderen hem zien als een doordrammer. Deze identificatie weerhoudt hem ervan open en objectief naar situaties te kijken. Het zorgt ervoor dat hij niet meer in staat is om situaties goed in te schatten en zijn gedrag daarop aan te passen. Hij heeft zich met zijn gedachte geïdentificeerd en het is daarmee een deel van zijn persoonlijkheid geworden. Hij denkt dat hij zo is, niet wetend dat hij zichzelf los heeft gemaakt van de werkelijkheid.

Gebruikte literatuur: NLP en spirituele ontwikkeling van Paul Liekens, uitgeverij Ankh-Hermes bv Deventer, Ankertjesserie 219.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57