X-ploration
No. 12 AUGUSTUS 2006
Gratis maandelijks bulletin gericht op de ontwikkeling van het menselijk potentieel.
Uitgegeven door X-plore Development, bureau voor integrale ontwikkeling.

Thema: het zelfbeeld

Lift yourself by yourself

In nummer 11 van X-ploration schreef ik over de moedige ridder. Over de moed, die je nodig hebt, om je persoonlijkheid te overwinnen om bij je diepere zelf te komen. Dit bulletin gaat dieper in op aspecten van de persoonlijkheid.

Hoe we over onszelf denken en het beeld dat we hebben van onszelf vormt onze persoonlijkheid. Wat je denkt over je zelf en het beeld dat je hebt van je zelf hebben grote invloed op alles wat je zegt en doet.

Je gedachten kenmerken wie je bent en geven je leven vorm. Wat je denkt, bepaalt niet alleen de manier waarop je de werkelijkheid waarneemt en je verhoudt tot anderen, maar ook hoe je problemen oplost en beslissingen neemt.

Je zelfbeeld is het beeld dat je van jezelf hebt: lichamelijk, maar ook verstandelijk, sociaal en psychologisch. Alle indrukken en gevoelens die je over jezelf hebt, vormen samen jouw zelfbeeld, d.w.z. de persoon die je denkt te zijn. Je handelt altijd in overeenstemming met dit zelfbeeld dat positief, negatief of iets daartussenin kan zijn. Dat hangt af van de mate waarin je van jezelf kunt houden en jezelf accepteert.

Ons zelfbeeld bepaalt ook onze golflengte en onze golflengte bepaalt hoe anderen op ons reageren. Als we dus willen dat mensen anders op ons reageren, dienen we allereerst ons zelfbeeld te veranderen en op die manier onze golflengte.

Het zelfbeeld veranderen betekent eerst helder onder ogen durven zien wie je bent en wat je zwakke plekken zijn. Hieronder treft je een (onvolledige) lijst aan met aspecten van een zelfbeeld, die belemmerend kunnen zijn:

 1. Een ‘nee’ ervaren als een persoonlijke afwijzing.
 2. Iets wel willen, maar niet durven te doen.
 3. Te veel praten, bang zijn voor een stilte in een gesprek.
 4. Dichtklappen.
 5. Een compliment niet kunnen accepteren, zonder het te verzwakken.
 6. Vluchten in drank, dagdromen, illusies, humeurigheid…
 7. Jezelf vergelijken met anderen en er beter of slechter afkomen.
 8. Je emotionele conditie te laten afhangen van anderen of de omstandigheden.
 9. Geen correctieve feedback kunnen aanvaarden.
 10. Altijd gelijk willen hebben of ongelijk geven.
 11. Aandacht nodig hebben.
 12. Liegen of de feiten verdraaien.
 13. Gebrek aan assertiviteit, gebrek aan slagvaardigheid.
 14. Angst voor wat anderen zullen denken.
 15. Proberen leuk of aardig gevonden te worden.
 16. Klagen, medelijden trachten te krijgen.
 17. Opscheppen en overdrijven.
 18. Bewondert willen worden.
 19. Angst om uitgesloten te worden.
 20. Niet empathisch kunnen luisteren.
 21. Bang zijn voor contact met onbekenden of onbekende situaties.
 22. Niet helder kunnen denken onder druk.

Het zou een absolute verrassing zijn als je je niet in enkele van bovenstaande fenomenen herkent. Iedereen heeft wel ergens last van “emotionele wonden”. Het beste is om ze onder ogen te zien en niet over jezelf te oordelen. Want de beste manier om een negatief patroon te versterken, is om er weerstand tegen te bieden. Om er tegen te vechten. Wees begrijpend en mild tegenover jezelf en besteed vooral aandacht aan wie je wel wilt zijn. Als je helpend wilt zijn of luisterend of liefdevol geef dat dan aandacht. Want alles wat je aandacht geeft dat groeit. Dit geldt voor zowel negatieve als positieve aspecten. Door je beperkende patronen af te leggen kom je dichter bij je ware zelf en je echte vermogens.


Veel succes.

Reageren? Stuur mij een mail.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57