X-ploration
No. 11 JUNI 2006
Gratis maandelijks bulletin gericht op de ontwikkeling van het menselijk potentieel.
Uitgegeven door X-plore Development, bureau voor integrale ontwikkeling.

Thema: de moedige ridder

Lift yourself by yourself

Er was eens een hele mooie lieve prinses, die gevangen was in een groot kasteel met hoge muren en een slotgracht. De ridder, die gehoord had van deze bijzondere prinses, wilde haar graag bevrijden om haar te huwen. De enige manier om binnen te komen was via de slotbrug, maar deze werd bewaakt door de draak met zeven vuurspuwende koppen. De moedige ridder trok ten strijde en nam zeven wapens mee. Onverschrokken viel hij aan en na een heftige strijd had hij zijn lans door de eerste kop gestoten. Indachtig de schone prinses vocht hij onverdroten voort en na een bloedig langdurig gevecht overwon hij stuk voor stuk alle koppen en daarmee de draak. Trots en krachtig sloot hij de prinses, die nog mooier en liever was dan hij gedacht had, in zijn armen. Ze leefden nog lang en gelukkig.

De ridder, de draak met de zeven vuurspuwende koppen en de mooie lieve prinses dat alles ben jij. De prinses staat voor wie je werkelijk ten diepste bent. Zij staat voor je diepere zelf. Voor diegene die je bent als je innerlijk stil bent, als je vervulling voelt en je eigen potentieel volledig benut. De vuurspuwende koppen staan voor aspecten van je persoonlijkheid, die je weerhouden je diepste zelf volledig te zijn. Goedkeuring nodig hebben om tot actie te komen, weinig initiatief hebben, je afhankelijk opstellen van anderen, perfectionistisch zijn of alles willen controleren zijn voorbeelden van aspecten van de persoonlijkheid. Als je vanuit deze aspecten leeft kom je niet bij je diepere zelf en blijft de prinses voor altijd in het kasteel. Ook de ridder ben jij. Hij heeft moed nodig om de draak te verslaan. Een moedige ridder is geen ridder zonder angst. Natuurlijk kent de ridder angst. Maar een moedige ridder laat zich niet leiden door zijn angst, maar door de het grote verlangen zichzelf te zijn.

Leef nog lang en gelukkig en begin vandaag.

Het volgende exemplaar van X-ploration verschijnt medio augustus. Ik wens iedereen fijne en mooie zomermaanden toe.

Reageren? Stuur mij een mail.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57