X-ploration
No. 3 OKTOBER 2005

Gratis maandelijks bulletin gericht op de ontwikkeling van het menselijk potentieel.
Uitgegeven door X-plore Development, bureau voor integrale ontwikkeling.

Thema: bewust zijn van jezelf

Lift yourself by yourself

In het vorige bulletin van X-ploration heb ik geschreven over jezelf waarnemen. Als je in staat bent je eigen gedachten en gevoelens waar te nemen, dan is het mogelijk voor je om te kiezen, waardoor je niet meer vast hoeft te zitten aan die gedachten en gevoelens. Je wordt als het ware niet meer voortgedreven door je gedachten en gevoelens, maar je observator neemt waar en hij oordeelt niet. Hij is objectief. Blijkbaar is er iets in ons dat ervaringen opdoet en daar gevoelens en gedachten over heeft (ego) en er is iets in ons dat objectief kan waarnemen (het zijn). Zo kan je observator kijken naar jouw ego dat boos is. Maar, je observator is niet boos, hij is objectief en neemt alleen maar waar. Kortom je hebt de keuze om heftig uiting te geven aan boze gevoelens, maar je kan ook observeren dat je boos bent en er objectief naar kijken als een verschijnsel dat in je plaats vindt, echter vanuit een ander gezichtspunt.

Het feit dat we onszelf oordeelsvrij kunnen observeren betekent dat we een bewustzijn hebben dat groter is dan ons denken en voelen. In het X-ploration bulletin van september heb ik enkele tips gegeven om te experimenteren met je bewustzijn. Nu volgen er nog enkele:

Oefening 1: luisteren naar de stem in je hoofd

Begin naar de stem in je hoofd te luisteren. Doe dit zo vaak als je kunt. Luister naar wat je in je zelf zegt (innerlijke dialoog). Hoor je oordelen en zich herhalende gedachtepatronen. Neem waar dat je je zorgen maakt of leuke dingen bedenkt. Neem je denker waar, zonder de denker te zijn. Luister gewoon naar de stem in je hoofd en observeer. Maar doe dit onpartijdig, oordeel niet. Want anders ga je denken over je denken en blijf je steken in je eigen vicieuze cirkel. De bedoeling is dat je de waarnemer (bewustzijn) in je zelf versterkt en van daaruit kijkt en luistert.

Oefening 2: contact met je ademhaling

Om makkelijker contact met je bewustzijn te krijgen is het goed om je denken los te laten en met je aandacht naar je ademhaling te gaan. Twee woorden zijn genoeg: als je inademt denk je "in" en als je uitademt denk je "uit". Door dit met aandacht te doen zal je merken dat je ademhaling binnen enkele minuten rustig en vredig wordt en daarmee ook je lichaam en je geest. De ademhaling herstelt de verbinding tussen lichaam en geest. Je wordt weer één geheel.

Veel succes.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57

Kent u collega’s, die ook geïnteresseerd kunnen zijn in het gratis abonnement
van het bulletin X-ploration?