X-ploration
Nr 2 SEPTEMBER 2005

Gratis maandelijks bulletin gericht op de ontwikkeling van het menselijk potentieel.
Uitgegeven door X-plore Development, bureau voor integrale ontwikkeling.

Thema: jezelf waarnemen

Lift yourself by yourself

In het vorige bulletin van X-ploration heb ik geschreven over de methode van Byron Katy "The Work". Hierin leerde je om je gedachten te bevragen met als doel je innerlijke strijd te stoppen en weer helder en objectief naar jezelf en anderen te kijken. Je kon je bewust worden, dat je volledig verantwoordelijk bent voor je eigen gedachten en het effect dat je daarmee op je omgeving hebt. Ik hoop dat het je geholpen heeft. Lift yourself by yourself betekent dat jij je zelf kan optillen of verheffen door bewust te zijn van je gedachten, je gevoelens en je handelingen. Daardoor kan je kiezen voor dat wat jou en anderen helpt. In dit bulletin ga ik in op het vergroten van je bewustzijn door jezelf waar te nemen.

Jezelf waarnemen

Iedere gebeurtenis of situatie roept een gedachte op. Deze gedachte kan positief, negatief of neutraal zijn. Een gedachte roept een gevoel op en dat gevoel veroorzaakt op zijn beurt gedrag: dat wat je doet (of niet doet) of dat wat je zegt (of niet zegt). Door de gedachte, die je hebt, bepaal je wie je bent en wat je tot stand brengt. Zelfs een gedachte alleen al, heeft effect op jou en anderen. Als je wilt weten wat jij door je gedachten tot stand brengt en meer invloed wilt hebben op het effect van jouw gedachten op je omgeving, zul je jezelf bewust moeten zijn van wat je denkt, voelt en doet. Bewust worden betekent dat je in staat bent jezelf waar te nemen. Als je kijkt naar je eigen gedachten en gevoelens, ben je getuige van jezelf. Als je bewust bent van wat je denkt kan je kiezen. Als je kan kiezen of een gedachte past bij wie je wilt zijn, dan kan je kiezen om deze gedachte te vervangen of kan je kiezen om deze gedachte groter en belangrijker te maken. Het kunnen kiezen van je gedachte en de daarbij horende gevoelens geeft vrijheid. Dan ben je niet meer gevangen in gedachten en emoties die je overkomen. Dan kan je kiezen, dan ben je vrij. Lift yourself by yourself.

Het interessante is dat wij een deel in ons hebben, dat in staat is tijdens een gebeurtenis ons zelf waar te nemen. We kunnen een situatie beleven terwijl er iets in ons is dat waarneemt. Er is kennelijk een "Ik" dat observeert: de observator. We kunnen dus ervaren en observeren tegelijkertijd. Als je kan observeren kan je kiezen. Je hoeft niet meer vast te zitten aan je gedachten, je gevoelens, je overtuigingen, je hoeft niet meer vast te zitten aan jouw beelden van de werkelijkheid. De observator oordeelt niet, hij constateert, hij neemt waar en laat dingen zijn zoals ze zijn. Zo kan je bijvoorbeeld observeren dat je je zorgen maakt, maar je wordt dan niet meer opgeslokt door de zorgen.

Je kan elke dag je observator groter laten worden door het aandacht te geven. Vraag je af "Wat denk ik nu, wat voel ik nu?" en neem het waar, registreer het en laat het er zijn. Volg met aandacht de weg die gedachten in je hoofd afleggen, volg met aandacht hoe gevoelens in je lichaam ontstaan en verdwijnen. Ontdek je observator en merk dat je vanuit een ander gezichtspunt naar je zelf kan kijken. Open je geest, word je bewust en kies.

Veel succes.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Ewijk

X-plore Development
Training en coaching
www.x-plore.nl
j.vanewijk@x-plore.nl
0575 56 55 57

Kent u collega’s, die ook ge├»nteresseerd kunnen zijn in het gratis abonnement
van het bulletin X-ploration?